Moneybrothers

Werkwijze investeren

Crowdfunding is één van de meest succesvolle en snelst groeiende vormen van alternatieve financiering van dit moment. Banken vergoeden namelijk nauwelijks meer rente op spaartegoeden of vermogen en voor ondernemers is het vaak niet mogelijk om een lening via een kredietinstelling te krijgen. Met crowdfunding investeren ondernemers en investeerders in elkaar en kunt u een aantrekkelijke rente ontvangen!

ZEKERHEID

Wij werken met een eenduidig en transparant kredietbeoordelingssysteem en publiceren alleen projecten die kunnen worden ingedeeld in een risicoklasse. Op ons platform vindt u projecten van zowel bestaande bedrijven als starters.

Aangezien u investeert in ondernemers, adviseert Moneybrothers om risico te spreiden, uw investeringen over een aantal projecten te verdelen en niet meer dan 10% van uw vrij vermogen te beleggen in crowdfunding. Crowdfunding is een vorm van risicodragend beleggen.

Alle financiële transacties tussen u, Moneybrothers en de ondernemer verlopen via de Stichting Derdengelden Moneybrothers. Voor alle partijen wel zo’n veilig gevoel.

HELDERHEID

Wij vinden het belangrijk om helderheid in zaken te geven. Voor u is het belangrijk om precies te weten in welke ondernemer of project u uw geld investeert. Per project vindt u daarom alle informatie die u nodig heeft om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Daarnaast moet u weten welke kosten een investering met zich meebrengt. Raadpleegt u daarom onze tarieven en de staffelkorting

 

STAPPENPLAN

Stap 1: Gratis registreren of inloggen

Wanneer u nieuw bent bij ons moet u zich eerst registreren als particuliere of zakelijke gebruiker.

Bent u een bestaande gebruiker dan kun u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 2: Inschrijven op een project

Na registratie kunt u investeren in een project naar keuze. Dit kunt u al doen vanaf € 250,-! Voordat u investeert, dient u de investeerdertoets in te vullen. Wanneer uw totale investering bij Moneybrothers de grens van € 5.000, € 10.000, € 20.000 of € 40.000 overschrijdt, ontvangt u van ons telkens een investeerderstoets om zeker te zijn, dat u niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen investeert via crowdfunding. 
 

Stap 3: Uw betaling

U kunt uw investering gelijk voldoen na inschrijving op het project per iDeal. U kunt er echter ook voor kiezen een reservering te maken en het bedrag pas over te maken naar Stichting Derdengelden Moneybrothers NL66ABNA0520848632 als 75% van de geldlening is volgeschreven. Uw betaling moet dan binnen 5 werkdagen door ons zijn ontvangen. Bij investeringen op projecten waarbij al voor meer dan 75% is geïnvesteerd of in de pré-fundingsfase, kan alleen per iDeal worden betaald.

Stap 4: Het project is voor 100% volgeschreven

Als het doelbedrag is behaald, wordt de leningovereenkomst opgesteld en het bedrag aan de ondernemer uitbetaald.

Het project wordt niet volgeschreven

Wanneer het doelbedrag niet in de publicatieperiode van 90 dagen is behaald, kan Moneybrothers besluiten deze periode met een paar dagen te verlengen. Wordt het bedrag desondanks niet behaald, dan hebben investeerders kennelijk onvoldoende vertrouwen in het project en wordt de lening niet verstrekt. Uw investering wordt dan binnen 5 werkdagen aan u teruggestort.

Stap 5: Betaling van rente en aflossing

Als het plan waarop u heeft ingeschreven geen donatieproject is, ontvangt u maandelijks rente en aflossing van uw investering via de Stichting Derdengelden Moneybrothers.

De eerste uitbetaling ervan vindt plaats een kalendermaand na uitboeking van de lening in de eerste week van die maand. Op de eerste uitbetaling van rente en aflossing wordt de administratiefee verrekend.

Mijn moneybrothers

In uw moneybrothers account kunt u al uw persoonlijke gegevens terugvinden, zoals uw lopende investeringen in projecten en uw investeringen in historie, de ontvangen bedragen van rente en aflossing per project en de overeenkomst van geldlening met de ondernemer. Per e-mail ontvangt u jaarlijks in februari een jaaroverzicht. Indien er een betalingsachterstand ontstaat in het project waarin u geinvesteerd heeft, dan wordt u per mail na 45 dagen op de hoogte gesteld. In onze algemene voorwaarden treft u verdere procedures aan.