Moneybrothers

Veel gestelde vragen

Is er toezicht op de activiteiten van Moneybrothers?

Antwoord: Moneybrothers beschikt over een ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De AFM volgt derhalve onze ontwikkelingen.

Vanaf welk bedrag kan ik investeren?

Antwoord: Vanaf € 250,- of een veelvoud ervan.

Vanaf welk bedrag kan ik een lening aanvragen?

Antwoord: vanaf € 20.000,-.

Kan iedereen een lening aanvragen en investeren?

Antwoord: Nee. De minimale leeftijd is 18 jaar. Tevens moet men Nederlandse ingezetene en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Indien een investering vanuit een onderneming wordt gedaan moet deze statutair gevestigd in Nederland.

Wanneer wordt er rente en aflossing geïncasseerd en uitbetaald?

Antwoord: Er wordt maandelijks rond het einde van de maand bij de ondernemer rente en aflossing geïncasseerd om vervolgens deze door te betalen aan de investeerders. U ontvangt rente en aflossing van uw investeerder dus in de eerste week van elke kalendermaand gedurende de afgesproken looptijd.

Hoe gaat Moneybrothers om met klachten?

Antwoord: Uw klacht kunt u sturen naar info@moneybrothers.nl. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie van ons. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen: 020-261 28 40.

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Antwoord: Nee. Op de website zelf zijn alle investeerders anoniem. Ook in de overeenkomst tussen leners en investeerders zullen de persoonlijke gegevens van de investeerder niet openbaar worden gemaakt.

Hoe kan ik Moneybrothers bereiken?

Antwoord: Via de mail is Moneybrothers te bereiken op info@moneybrothers.nl en via de telefoon op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur op telefoonnummer : 020-261 28 40. 

Wat gebeurt er als Moneybrothers failliet gaat?

Antwoord: Alle geldstromen lopen via de Stichting Derdengelden van Moneybrothers en zijn daardoor afgescheiden van het bedrijf waarin de exploitatie wordt gevoerd. Een faillissement of staking van Moneybrothers heeft dus geen invloed op uw belangen.

Wat gebeurt er als een ondernemer niet aflost?

Antwoord: Als een ondernemer zijn betalingen niet nakomt dan vindt binnen 5 dagen opnieuw een incasso plaats. Na elke niet-succesvolle incasso neemt de servicedesk van Moneybrothers contact op met de ondernemer om de reden van stornering of wanbetaling te achterhalen. In totaal worden 3 incassopogingen gedaan. Als betaling uitblijft, stelt Moneybrothers binnen een maand de betrokken investeerders hiervan op de hoogte. Als de ondernemer door Moneybrothers namens de investeerders in gebreke is gesteld, dan kunnen de investeerders de vordering en eventueel verschuldigde rente uit handen te geven aan een incassobureau, deurwaarder of advocaat. Alle buitengerechtelijke kosten zullen op basis van de overeenkomst tussen investeerder en ondernemer gesloten worden verhaald op de ondernemer. 

Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen, telefonisch contact opnemen via 020-261 28 40 of ons bereiken via info@moneybrothers.nl.