Moneybrothers

Tarieven ondernemer

Kosten voor ondernemer:
Registreren op platform Moneybrothers GRATIS
Kredietbeoordelingsfee project € 395,- ex BTW
Publicatiefee project en begeleiding € 295,- ex BTW
Succesfee project 1,25%*

* vermeerderd met 0,95% per jaar looptijd excl. BTW

Wanneer het doelbedrag in de publicatieperiode is behaald, wordt een succesfee conform bovenstaande opgaaf berekend. Deze fee wordt in mindering gebracht op de uitbetaling van het doelbedrag aan de ondernemer.