Moneybrothers

Stichting Derdengelden Moneybrothers

DOEL DERDENGELDEN REKENING

De derdenrekening is een aparte bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens derden gelden ontvangen. Deze rekeningen hebben wettelijke bescherming, wat betekent dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Alle financiële transacties in projecten tussen ondernemer en investeerder via het platform van Moneybrothers gebeurt via de Stichting Derdengelden Moneybrothers. Het bankrekeningnummer is: NL66ABNA0520848632.