Moneybrothers

Stapelfinanciering

COMBINEREN VAN FINANCIERINGEN

Een financiering nodig voor uw bedrijf? U ontkomt bijna niet meer aan het fenomeen van het stapelen van verschillende financieringsvormen. Het voordeel van het combineren is dat u niet meer afhankelijk bent van één partij. Bovendien zijn banken vaak eerder bereid een (deel)financiering te verstrekken, als blijkt dat investeerders via crowdfunding vertrouwen in de ondernemer hebben.

Moneybrothers helpt u graag op weg!