Moneybrothers

Risicoklassen

Moneybrothers vindt het belangrijk om investeringsrisico’s voor ondernemer en investeerder te beperken. Daarom zijn wij kritisch in het beoordelen van projectaanvragen. Belangrijk is natuurlijk de financiële haalbaarheid en de afloscapaciteit van het ondernemersplan.

De integratie van kwantitatieve en kwalitatieve scores van de kredietbeoordeling bepaalt uiteindelijk of een project gekwalificeerd kan worden in onderstaande risicoclassificatie van AA tot en met C. Projecten met een score lager dan C worden door Moneybrothers als te risicovol gezien en niet gepubliceerd.

Binnen de bandbreedte kan een ondernemer een rentepercentage kiezen welke hij de investeerders wil betalen.

Toetsing Rating Rentepercentage*
Risicoklasse  excellent       AA       5,5 – 6,0% rente
Risicoklasse goed                 A 6,0 – 7,0% rente
Risicoklasse ruim voldoende                  BB 7,0 – 7,5% rente
Risicoklasse voldoende                 B 7,5 – 8,0% rente
Risicoklasse matig          C 8,0 – 9,0% rente

* Vermelde rentepercentages worden regelmatig getoets aan de actuele marktrente

Moneybrothers heeft een ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden van de Autoriteit Financiele Markten (AFM).