Moneybrothers

Bedrijfsovername reformwinkels

Reformwinkels "De Oase" in Lisse en Beek worden overgenomen door bedrijfsleider

Dit project heeft zijn doel behaald.

UPDATE!

-- De beloning voor investeerders is veranderd. Lees er onderaan meer over. --

Overname 2 reformwinkels De Oase

De Oase winkels zijn gespecialseerd in biologische voeding, supplementen en vitamines, huidverzorging en cadeaus. Peter Melk,

al 8 jaar bedrijfsleider en pachter van De Oase, wil de crowdfundinglening van €180.000,- gebruiken voor het afkopen van het huidige pachtcontract zodat de winkels volledig in eigendom komen. Hij wil dit voor eind december 2016 realiseren. 

Wat doet De Oase

De Oase is een reform winkel met een groot assortiment aan biologische voeding, voedingssupplementen, vitamines en cadeaus. Naast bekende merken zoals Weleda en Kneip, heeft de Oase ook een eigen lijn die constant uitgebreid en ge-update wordt. Deze lijn is van hoge kwaliteit en levert een goede marge op. Er is een stabiele en stijgende omzet, zoals te zien in onderstaand financieel overzicht.

Locaties

Er zijn momenteel 3 winkels van De Oase in Nederland en wel in Lisse, Beek en Geleen. De winkels in Lisse en Beek worden gepacht terwijl de winkel in Geleen gelijk al in eigendom was van Peter Melk. Alle winkels draaien een stabiele omzet en slagen er steeds in om concurrentie en lastige marktomstandigheden voor te blijven. Dit doet Peter Melk door steeds een goede feeling met zijn winkels te houden, veel contact met klanten te hebben en precies te weten wat er verkocht wordt. Hierin wordt hij ondersteund door een ervaren team dat al vele jaren voor De Oase werkt en de winkels door en door kent. Er is een zeer laag verloop onder het personeel.


 

De Oase in Geleen

Klanten

De Oase heeft een brede klantenkring, verspreidt over bijna alle leeftijden. Veel klanten worden tot de vaste klantenkring gerekend en komen meerdere keren per maand boodschappen doen. Zeker sinds er meer (biologische) voeding in de winkels verkocht, komen klanten vaker in de winkel. Hierdoor is een hogere omzetfrequentie in de winkels gerealiseerd. DIt is te danken aan het beleid van Peter Melk om constant verbeteringen in de winkels en het assortiment door te voeren. 

Personeel

Het personeel levert een belangrijke bijdrage aan het succes  van De Oase. Zoals aangegeven worden de winkels bemand door ervaren personeel dat al vele jaren met veel plezier in de winkels werkt. Peter Melk vindt het erg belangrijk dat alle medewerkers veel kennis van het bedrijf en de produkten hebben, waardoor klanten snel en accuraat geholpen kunnen worden. Dit naar alle tevredenheid van de klanten, wat terug te zien is in het resultaat. Het personeel is in vaste dienst.

Structuur

Peter Melk en zijn vrouw Lennie Staring zijn beiden vennoot van vof Y.H.M. Onder deze vof vallen zowel de reformwinkels van De Oase als de groothandel Y.H.M. De groothandel levert produkten onder eigen label aan de 3 winkels ter vervanging van dure merkprodukten. 

Vitamines onder eigen label De Oase

Vitamines verkocht onder eigen label "De Oase"

Afkopen pachtovereenkomst 

Met de huidige eigenaar is een pachtovereenkomst gesloten voor de twee winkels in Lisse en Beek. De pacht voor deze 2 locaties bedraagt monenteel €24.000,- per jaar. Peter Melk heeft nu de mogelijkheid om deze pachtovereenkomst af te kopen en daar wil hij graag gebruik van maken. Hij brengt zelf €30.000,- eigen geld in aangevuld met een crowdfunding lening bij Moneybrothers van €180.0000,- om de overname te realiseren. 

Financieel

Zoals aangegeven runt Peter Melk samen met zijn vrouw de winkels van De Oase en de groothandel met eigen produkten. Met name deze produkten onder het merk De Oase zorgen voor een gezonde verkoopmarge in de winkels. Het zijn kwaliteitsprodukten in onder andere voeding en voedingssupplementen. De Oase en de groothandel vormen een stabiel bedrijf met een gezonde groei. Het afkopen van het pacht contract zal hier extra aan bijdragen. 

Omzet en resultaat 2012-2015

Omzet en resultaat x €1000 2015 2014 2013 2012
Omzet €1.605 €1.597 €1.477 €1.418
Kosten inkoop €1.073 €1.075 €968 €881
Bruto marge €532 €522 €509 €537
         
Personeelskosten  €190 €195 €177 €171
Afschrijvingen €6 €7 €8 €5
Overige bedrijfskosten €198 €199 €190 €207
Totale kosten €1.467 €1.476 €1.343 €1.264
Resultaat €138 €121 €134 €154
         
Financiele kosten  €18 €25 €22 €23
Winst €120 €96 €112 €131

Onder overige bedrijfskosten vallen onder andere: huisvestingskosten, autokosten, onderhoud, verkoopkosten en overige klein posten.

Er is een jaarlijkse stijging te zien in de omzet over de afgelopen jaren. De winst blijft vrij stabiel over de jaren. In 2014 is tevens de hypotheek geherfinancieerd, prive en zakelijk. Dit heeft eenmalige extra kosten en ontrekkingen met zich mee gebracht, met als resultaat dat de finanele kosten gedaalt zijn. 

Samenvatting van de financien:

De huidige pacht van €24.000,- wordt afgekocht met de lening. Daarvoor in de plaats komt, gedurende 6 jaar, de aflossing en rente van de lening van €35.000,-. Deze rentekosten en aflossing van de crowdfundinglening zijn met de huidige exploitatie goed te dragen.

Bedrijfsopvolging

Er is uiteraard ook nagedacht over de bedrijfsopvolging. Momenteel is Peter Melk de drijvende kracht achter de winkels. Mocht er een situatie ontstaan dat er bij gesprongen moet worden, dan kan zijn vrouw dat doen. Zij heeft altijd mee gewerkt in de winkel, is mede vennoot en heeft uitgebreide ervaring in de winkel.

Op de middellange termijn wordt er gekeken om de winkels over te dragen aan de dochter van de Peter Melk. Zij heeft ruime werkervaring in de winkels en wil op termijn graag de zaak van haar vader overnemen als hij met pensioen gaat. Op deze manier is de voortgang van de zaak op korte en lange termijn gewaarborgd.

Beloning voor investeerders

Peter Melk is expert in voedingssupplementen en vitamines. Om van deze expertise gebruik te maken krijgt iedere investeerder een gratis advies gesprek met Peter Melk over de toegevoegde waarde van vitamines en wat deze kunnen doen voor uw gezondheid. Dit wordt gedaan nadat het hele project voltooid is. 

De beloning voor investeerders is nu nog aantrekkelijker. De grens voor de korting is verlaagd, en het wordt een jaarlijks kerstpakket!

  • Investering vanaf €500 : korting van 10% in een van de winkels
  • Investering vanaf €10.000: gratis kerstpakket gedurende de GEHELE LOOPTIJD

SaveSave

Algemeen

Een onafhankelijke kredietbeoordelaar heeft de toetsing verzorgd van het project De Oase op basis van cijfers van de jaren 2012-2015. 

Vof Y.H.M. exploiteert 3 locaties van De Oase en de groothandel. De financiering wordt gebruikt om twee van deze locaties (in Lisse en Beek) over te nemen. De derde locatie in Geleen is in 2012 overgenomen en is dus volledig in eigendom. De overname van de locatie Geleen is gefinancieerd met eigen middelen. De groothandel Y.H.M. heeft Peter Melk zelf opgezet en draagt bij aan het stabiele resultaat. 

Creditsafe

Moneybrother gebruikt altijd de rating van Creditsafe. De rating van Creditsafe voor vof Y.H.M. is 72: Goede Kredietwaardigheid. 

Moneybrothers rating

Moneybrothers komt tot de conclusie dat het redelijk is om kwalificatie A te geven aan de investering. Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Tevens dient de voorraad in de winkels en de groothandel als onderpand. De inkoopwaarde van de voorraad bedraagt medio september 2016 €225.000,-. De overname brengt een besparing van €24.000,- per jaar omdat er geen pacht meer afgedragen hoeft te worden. Hiervoor in de plaats komt, gedurende de looptijd van 6 jaar, de crowdfund lening. De rentekosten en aflossing hiervoor zijn, zoals aan de winst in het financieel overzicht te zien is, goed te dragen. 

 

Toegekende waarde

Maximaal toe te kennen waarde

Ondernemer

4

Onderneming

4

Product

 3

4

Markt

 3

4

SWOT

 3

4

Uitleg: 4=Goed, 3=Voldoende, 2=Matig, 1=Onvoldoende, 0=Slecht

Solvabiliteit

Wat is de impact van de lening op de solvabiliteit?

De solvabiliteit cf debt ratio wordt, na het aangaan van de crowdfundinglening, 0,79. Dit geeft de verhouding van het vreemdvermogen t.o.v. het totaal vermogen weer en geeft aan dat er een gezonde verhouding van het vermogen is.

Rentabiliteit

Wat is de impact van de lening op de rentabiliteit?

Na het (succesvol) afronden van de crowdfund lening zal de rentabiliteit 23% bedragen. Dat is uiteraard zeer goed voor het lange termijn perspectief van de onderneming.

Liquiditeit

Wat is de impact van de lening op de liquiditeit?

De current ratio wijzigt hierdoor niet en zit net iets onder de 1, namelijk 0,98. Aangezien er de afgelopen 2 jaar besparende maatregelen zijn genomen, onder andere door herfinanciering, zal de current ratio de komende jaren alleen maar stijgen. 

Conclusie

Moneybrothers komt tot conclusie dat dit project in risicoklasse A (Goed) ingedeeld dient te worden. De Oase laat met 3 vestigingen en een groothandel al jaren een stabiel en stijgend resultaat zien. Op basis hiervan, alsmede de ervaring van de ondernemers en de goed te dragen lasten van de lening leidt dit tot een laag risico voor de investeerders.

Zekerheden

Beide partners in de vof, Peter Melk en Lenie Staring, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. 

Tevens wordt de voorraad als onderpand ingezet. De voorraad heeft (medio september 2016) een inkoopwaarde van €225.232 ex BTW. 

Datum
Type
Naam
Bedrag

19-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
20-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.250,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
24-10-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
25-10-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
25-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
26-10-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
27-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.500,00
28-10-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
30-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
31-10-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
02-11-2016
Investering
Anoniem
€ 750,00
10-11-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
12-11-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
14-11-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
19-11-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
22-11-2016
Investering
Anoniem
€ 1.250,00
01-12-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
08-12-2016
Investering
Ate Van IJlzinga Veenstra
€ 250,00