Moneybrothers

Beppfund

TrueTalk maakt marketing weer concreet!

Dit project heeft zijn doel behaald.

Het Beppfund

TrueTalk maakt marketing en innovatie weer ouderwets concreet: via ons gaan de opdrachtgevers rechtstreeks met hun doelgroep in gesprek. Dat levert echte inzichten op en versterking van de klantbeleving. Deze gesprekken vinden plaats in ons Café Bepp. Wij werken voor verschillende klanten die dicht bij de doelgroep willen staan, onder meer voor: Nuon, Wonam, RAI Amsterdam en Marktplaats.

Door het innovatieve concept van Café Bepp groeit TrueTalk hard. Om deze groei te borgen en te versterken, hebben wij extra werkkapitaal nodig. Met het Beppfund werven wij voor begin juli 2016 via crowdfunding € 20.000,-.

Over TrueTalk

We praten niet over, maar mét de markt.
TrueTalk v.o.f. is een bureau voor inzichtgedreven marketing. Onze klanten ontwikkelen succesvolle diensten en innovaties. Ons onderscheidend vermogen? We helpen onze opdrachtgevers om zelf in gesprek te gaan met hun doelgroepen. Want alle moderne tools ten spijt: een echt gesprek blijft toch de beste manier om de markt te doorgronden: TrueTalk!

We leveren daardoor geen rapporten met powerpoints en grafieken, maar gewoon echte marktkennis. Nilofar Feizi en Bart van de Ven runnen de tent, aangevuld met freelancers. Zie http://www.truetalk.nl.

Wat is Café Bepp?

Met ons concept Café Bepp maken wij het mogelijk om altijd en overal marktkennis op te doen. Daarmee kunnen bedrijven sneller en betere diensten ontwikkelen. 

De kern: Café Bepp is een gezellige café-achtige setting, die wij snel en op elke plek kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld op beurzen en in winkelcentra. In Café Bepp gaan bedrijven, bij een kop koffie, met hun klanten in gesprek. Op een simpele en aantrekkelijke manier doen zij zo inzichten op. De rechtstreekse en ongedwongen ontmoeting versterkt hun klantbeleving. Vooraf bereiden wij de Café Bepp-sessie voor met een krachtige gespreksleidraad en de juiste locatie. Achteraf helpen wij de teams in een workshop met de analyse. Met Café Bepp versnellen bedrijven hun marketing- en innovatieprocessen, waarmee de kans op ‘foute introducties’ is verkleind. Dat is ze wat waard!

Wat is onze bijdrage? Met onze producten maken wij de klantdialoog makkelijk en krachtig. We maken het makkelijk door bedrijven alles uit handen te nemen. We maken het krachtig door inzet van onze vaste methodieken op het gebied van marketing, marktonderzoek en change management.

We hebben vaste producten overzichtelijk in een menukaart gezet. Waarom? Bedrijven willen snelheid en geen ingewikkelde consultancy. Kijk voor (voor)beelden op: http://www.cafebepp.com

De markt van Café Bepp

Twee markttrends:
1. De wereld verandert razendsnel. Bedrijven kiezen daarom voor permanent innoveren en minder voor lange termijnplanning. ‘Agile’ is het toverwoord.

2. De klant is (weer) de baas. Grote bedrijven doen alles om nog meer aan te sluiten bij de wensen van de klant.

De toenemende behoefte aan (het onder de knie krijgen van de) klantdialoog wordt een enkele keer zelf opgepakt en soms ingevuld door een marktonderzoeker of innovatieconsultant. In de wereld van marketing en innovatie bestaan geen specialisten op het gebied van validatie en klantdialoog. Behalve ééntje dan…

Voor wie werken wij?
We werken met name voor corporates, die dichter op de klant willen komen. Binnen die bedrijven bedienen we innovatieteams, marketingorganisaties en marktonderzoekers.

Zie voor namen: http://cafebepp.com/klanten

Zie voor artikelen in FD, MarketingTribune en Adformatie: http://cafebepp.com/media

Onze sales en marketingstrategie:

In 2016 en 2017 zetten we in op aquisitie van nieuwe stabiele klanten. 

De Salesfunnel in drie stappen:
- Bedrijven zijn aangenaam verrast door onze voorbeelden (prospect), 
- ze doen een proefproject (cliënt),
- en nemen ons daarna op in het innovatieproces (stable client), ondersteund met trainingen.

Wie zijn dat?
Prospects: alle corporates van Nederland die sneller willen innoveren.
Voorbeelden: Feenstra, Flora Holland, Nationale Nederlanden, Nestlé, TomTom. 
Stable clients zijn : Marktplaats, Nuon, Rai Amsterdam, Wonam.

Doel van de lening: Investeren in sales en marketing

Wij geloven in stabiele autonome groei met kortetermijn-investeringen. Ze leiden direct tot groei van het aantal klanten en de omzet. Alle energie is gericht op sales en marketing van Café Bepp.

Waarvoor is de gevraagde € 20.000 bedoeld? Voor werkkapitaal. Onze klanten hebben betaaltermijnen van 45 tot 60 dagen. Er dreigt vertraging voor de sales- en marketingsacties in 2016 en 2017, doordat we niet alles uit de kas kunnen betalen.

Waar geven wij ons geld aan uit? Wat marketing betreft werken we aan productontwikkeling. Beppevents (relatie-events), lidmaatschap van een netwerkorganisatie en online aanwezigheid. Sales versterken we kwantitatief met een crm-systeem en kwalitatief met trainingen en coaching.

De cijfers 

In 2015 is een omzet behaald van 111K met opdrachten variërend van € 750 tot € 8.500 per klant. Deze omzet was kostendekkend inclusief een lage arbeidsbeloning per partner. De prognose voor 2016 is 200K met een hogere omzet per klant variërend van € 3.500 tot € 24.000 per klant. De orderintake tot en met 1 april 2016 is 49K. Beide vennoten hebben partners met een eigen inkomen die voldoende is om momenteel de privélasten te kunnen dragen.

  2015 2016 2017
Omzet 111.000 200.000 400.000
Inkoop -26.000 -30.000 -100.000
Brutomarge 85.000 170.000 300.000
Overhead -30.000 -31.000 -50.000
Sales/marketing -25.000 -30.000 -30.000
Rente MB   -1.200 -1.200
       
Winst uit omzet 30.000 107.800 218.800
Arbeidsbeloning -30.000 -60.000 -90.000
Aflossing MB 0 -5.000 -10.000
Overwinst 0 42.800 118.800
 

Wat bieden wij de investeerders?

- 6% rendement per jaar en aflossing van de investering in 2 jaar. 
- Transparantie: het is wat het is.
- Deelname aan een innovatief en positief concept.
- 10% korting op dienstverlening van TrueTalk en Café Bepp bij >2,5K investering.

Algemeen

Een onafhankelijke kredietbeoordelaar heeft de toetsing verzorgd van de leningaanvraag voor het Beppfund van TrueTalk. TrueTalk is sinds september 2009 actief met de exploitatie van een marketingadviesbureau. De financieringsbehoefte is op basis van een gedetailleerde businessbegroting vastgesteld op € 20.000. Deze zal naar verwachting leiden tot een significante stijging van de omzet.

Leenbedrag: € 20.000

Rentepercentage: 6%

Looptijd: 24 maanden

Risico

De rating van Creditsafe voor True Talk geeft een zeer laag risico en een zeer goede kredietwaardigheid aan. Klik hier voor het Creditsafe rapport van TrueTalk.

Er is geen vreemd vermogen aangetrokken voor de start-up van TrueTalk. Alle kosten zijn tot nu toe uit eigen vermogen betaald.

MB creditrating

Uit de forecast (die voor een deel gebaseerd is op de exploitatiecijfers van 2015) blijkt dat de ondernemersformule een grote kans van slagen heeft aangezien het hier een uitbreiding en verfijning van het bestaande businessmodel is. Naast bestaande relaties kan "New Business"  instappen in een “proven concept”.

Solvabiliteit

De uitkomst van de solvabiliteit (50% na verstrekking) geeft een laag risico, aangezien de ondernemers bereid zijn gebleken voldoende vermogen in te brengen. Op basis van de forecast zal deze zich in 2017 op een niveau van 80% bevinden.

Rentabiliteit

De rentabiliteit op het eigen vermogen laat een laag risicokwalificering zien. De begroting is gebaseerd op informatie van de ondernemers. Het ondernemingsplan, prognose, liquiditeit en balans geven een goede inschatting van de potentie. De marges zijn reëel en de overheadkosten passen binnen het verdienmodel.

Liquiditeit

De cash flow positie is beoordeeld op basis van een in de forecast opgenomen liquiditeitsbegroting. De uitkomst geeft aan dat de cash flow ruim voldoende is om aan de verplichtingen te voldoen. Mede op basis van de gunstige Debt/Ebitda verhouding (1,82) is hier sprake van een laag risico. Door de geplande investering in de portfolio presentatie is de continuïteit van de omzet realistisch. Aangezien met eigen vermogen reeds is geïnvesteerd, is het netto werkkapitaal positief.

De liquiditeitsbegroting laat voldoende ruimte over om aflossing te kunnen doen gerelateerd aan de gewenste financiering.

Conclusie

Moneybrothers komt tot de conclusie dat het redelijk is om kwalificatie A te geven aan de investering. De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een laag risico voor investeerders, de kasstroom is positief, de marges goed en de kosten beheersbaar.

Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.

Datum
Type
Naam
Bedrag

10-04-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
12-04-2016
Investering
Anoniem
€ 2.500,00
18-04-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
19-04-2016
Investering
Gabbie Geuze
€ 1.000,00
19-04-2016
Investering
lillianvanbael@gmail.com van Bael
€ 2.500,00
19-04-2016
Investering
Anoniem
€ 1.500,00
19-04-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
23-04-2016
Investering
Douwe Zeldenrust
€ 250,00
24-04-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
26-04-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
28-04-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
01-05-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
01-05-2016
Investering
Anoniem
€ 250,00
04-05-2016
Investering
Coen Bakker
€ 250,00
09-05-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
11-05-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
13-05-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
13-05-2016
Investering
Timothy Barrance
€ 500,00
14-05-2016
Investering
Hein Roovers
€ 250,00
16-05-2016
Investering
Barend Dijkman
€ 2.000,00