Moneybrothers

Fiskhuske Visrestaurant

Nieuw horecaconcept op een unieke historische lokatie

Dit project heeft zijn doel behaald.

Het project:

30.09.18 Note: in juni 2017 is helaas het faillissement aangevraagd voor het Fiskhúske. De ondernemer heeft echter aangegeven dat aflossing van de lening gewoon doorgaat. De lening is verstrekt op RDM Management Beheer BV en niet op het Fiskhúske zelf. 

Op een prachtige locatie aan de Prinsentuin en de Wester Stadsgracht in Leeuwarden hebben wij per 1 augustus het Fiskhúske (Het Vishuisje) geopend. De reacties zijn geweldig en het is tot nu toe iedere dag druk geweest. Boven verwachting. Om deze drukte en succes het hele jaar rond te kunnen realiseren, hebben we besloten het terras te overkappen om zo een verwarmd geheel te creëren. Hierdoor kan men ook bij slecht weer en in de winter heerlijk warm en droog op ons mooie terras aan het water zitten. De aanbouw kunnen we combineren met de werkzaamheden die toch al gepland waren aan de serre. Deze moet vernieuwd worden en als we de overkapping met deze verbouwing combineren, bespaart dit kosten en tijd.

Het huidige concept bestaat uit 2 vis-uitgifte loketten (afhaal), lunchroom en visrestaurant in één. De ruime serre en het terras liggen prachtig aan het water van de Prinsentuin. Hier heb je vrijwel de hele middag en avond zon. Aan de straatkant is een kiosk geopend waar men verse vis, gebakken kibbeling en andere lekkere broodjes en drankjes kan afhalen of ter plekke kan opeten. Daarnaast is er in de serre en op het terras een uitgebreide lunchkaart met visgerechten en verse broodjes (ook lekkere gerechten zonder vis). Voor de borrelaar is het bij het Fiskhúske ook goed vertoeven met diverse borrelhapjes, een goede wijnkaart en een brede selectie aan populaire bieren.
’s Avonds wordt de serre en het terras als restaurant gebruikt. Hier zal een Surf&Turf concept worden verkocht. Naast het feit dat dit concept voor Leeuwarden uniek is, brengt het meer voordelen met zich mee (denk aan inkoop en voorraad).

Fiskhúske in de media:

Bekijk het fragment van LEO tv over de opening van het Fiskhúske. ► Klik hier

 

Leendoel:

Voor het verbouwen van de serre, het overkappen van het terras met extra aanbouw over het water en de aanschaf van meer terras meubilair, hebben wij een financiering nodig van € 50.000,- welke wij via crowdfunding wensen te realiseren. Dit bedrag willen wij in 48 maanden terugbetalen aan de investeerders tegen een rentevergoeding van 6%. 

Onderneming:

Op 01 augustus 2015 zijn de deuren geopend van het Fiskhúske. Sindsdien draait het Fiskhúske boven verwachting goed. Het is dagelijks erg druk en wij ontvangen veel positieve reacties. Om de omzet in de herfst en wintermaanden ook te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de serre te vernieuwen en het terras te overkappen en te verwarmen. Op deze manier kunnen de gasten ook met slechter weer, heerlijk warm en droog bij ons op het terras aan het water zitten. Omdat het Fiskhúske aan een doorgaande vaarroute ligt en de Prinsentuin een recreatiegebied van Leeuwarden is, willen wij tevens een terrasvlonder direct over het water aanleggen. Dit is in de winter voor schaatsers ook erg gezellig! Ook hebben wij ons onlangs aangesloten bij het thuisbezorgd concept zodat wij de klanten ook op deze manier goed kunnen bedienen.

Structuur:

It Fiskhûske heeft als rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV). Deze BV is voor 100 procent eigendom van RDM Management Beheer BV. RDM Management Beheer BV is eigenaar van diverse werkmaatschappijen met verschillende doelstellingen en onroerend goed. De onderneming heeft een sterk eigen vermogen en heeft tot nu toe alle investeringen in het fiskhúske zelf gefinancierd benodigd voor vergunning, verbouwing, aanschaf keuken, inrichting, aankleding en voorraden.

Bedrijfsleiding:

Het bedrijf zal worden geëxploiteerd door Wietse Visser, een ervaren bedrijfsleider en 3 tot 5 parttime personeelsleden die de pieken in de verkoop kunnen opvangen. Wietse heeft door zijn jarenlange werkervaring in de visbranche veel vaste klandizie opgebouwd in Leeuwarden en omstreken.

Doelgroep:

De doelgroep is onder te verdelen in de reguliere visconsument uit de verschillende wijken in de buurt (Transvaal, Westerpark, Westeinde en Centrum), kantoormedewerkers in de buurt, toeristen vanaf het water, dagjesmensen en de Leeuwarder zelf, die graag in de binnenstad aan het water op het terras wil zitten en de inwoner van Leeuwarden die wij via onze bezorgdienst kunnen bedienen. Bovendien is Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa wat natuurlijk nu en de komende jaren extra toeristen naar de stad trekt.

Vandaag de dag is er steeds meer vraag naar gezond eten en drinken. It Fiskhúske wil hier op inspelen door ook gezonde gerechten te bieden en uitsluitend voor biologische producten te kiezen. Vis an sich is natuurlijk al een uiterst gezond natuurproduct.

Locatie:

De locatie is voor ons een buitenkans. Na veel lobby- en papierwerk is het gelukt om een horecavergunning op het pand te krijgen en heeft de gemeente toestemming gegeven om een serre aan het pand te bouwen en om het terras in de toekomst uit te breiden (terras over het water).
Het Monumentale pand (voorheen kantoorruimte, van oorsprong brugwachterswoning) heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. De buitenkant is gerestaureerd waarbij de historische sfeer en uitstraling is behouden. Het hele pand is van binnenuit gestript en geheel opnieuw opgebouwd .
De locatie is uniek: aan het water van de Prinsentuin in Leeuwarden enerzijds en anderzijds aan een drukke fiets- en autoroute door Leeuwarden. 

 

Financieringsbehoefte:

We verwachten op korte termijn verder te kunnen groeien. De dinergelegenheid wordt vooralsnog eerst op vier avonden (do-vr-za-zo) gecalculeerd. De zaak is 7 dagen per week geopend voor lunch en diner. Er is binnen plaats voor zo’n 25-30 gasten. Het terras biedt daarnaast nog ruimte voor zo’n 60 gasten. Er is momenteel in Leeuwarden geen horecagelegenheid aan de Prinsentuin en Oldehove op zo'n unieke locatie aan het water. Door het terras te overkappen en te verwarmen verwachten wij dat we ook op minder mooie dagen een heerlijk plekje kunnen bieden aan veel klanten om te lunchen, te dineren of te borrelen. In plaats van gemiddeld 10 goede terrasweken per jaar, zien wij hierdoor de mogelijkheid om dit te verdubbelen. Voor het meubilair op het terras willen wij vooral het lounge/cafégedeelte van het Fiskhûske beter benadrukken, waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor groepen.

Tot nu toe is uit eigen middelen € 100.000,- geinvesteerd voor de verbouwing, vergunningen, aankoop keuken, inrichting en voorraden. Hiermee is de start-up in feite gefinancierd. Aangezien het Fiskhúske een positieve kasstroom heeft van € 60.000,- per jaar, kan het bedrijf de leningaanvraag van € 50.000,- zelfstandig aangaan.

Investeringsoverzicht:

 

Investering   Financiering  

Aanbouw serre

38,5 Aanvraag lening 50

Verwarming terras

12,5 Eigen inbreng 50
Overkapping terras 17,5    
Uitbreiding terras 21,0    
Extra buitenmeubilair 10,5    
Totaal 100   100

 

Note van Moneybrothers:

Aanvankelijk was de leningaanvraag voor crowdfunding € 100.000,- . Echter doordat de omzetontwikkeling dermate goed was, heeft de ondernemer aangegeven een deel van de verbouwing uit eigen vermogen te willen financieren. Wij hebben overleg gepleegd met de kredietbeoordelaar om het project opnieuw te beoordelen met een lagere lening en een hogere inbreng uit eigen middelen en deze bleek positief te zijn. Vervolgens hebben wij overleg gehad met de investeerders. De risicokwalificatie blijft instant, zo ook het rentepercentage en de looptijd. 

Algemeen:

Een onafhankelijke kredietbeoordelaar heeft de toetsing verzorgd van het project Fiskhuske BV. Fiskhuske BV is actief met de exploitatie van een visrestaurant vanaf 1 augustus 2015 en is een dochteronderneming van RDM Management Beheer BV. RDM Management Beheer BV heeft een groot gedeelte van de financiering van het project voor haar rekening genomen. Om tot een optimale exploitatie te komen is het noodzakelijk om de serre te vernieuwen, het terras uit te breiden over het water en de aanschaf van extra buitenmeubilair. Deze financieringsbehoefte is op basis van gedetailleerde offertes vastgesteld op € 100.000. Deze uitbreiding zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van de omzet. Aangezien Fiskhuske BV per 1 augustus 2015 van start is gegaan zijn er geen cijfers van voorgaande jaren beschikbaar. In het toetsingsrapport is de forecast voor de maanden augustus t/m december 2015, 2016 en 2017 opgenomen. 

Leenbedrag: € 100.000,-

Rentepercentage: 6%

Looptijd: 48 maanden  

Risico

De rating van Creditsafe voor het Fiskhúske geeft een verhoogd risico aan omdat het een nieuw opgerichte zaak betreft. Daarentegen geeft de rating voor RDM Management Beheer BV een laag risico en een goede kredietwaardigheid aan. Klik hier voor het rapport

Er is geen vreemd vermogen aangetrokken voor de start-up van het Fiskhúske BV. Tot nu toe zijn alle kosten uit eigen vermogen betaald.

MB creditrating

Alhoewel de beoordeling van Creditsafe een verhoogd risico aangeeft, omdat er geen jaarcijfers beschikbaar zijn vanuit het verleden, blijkt uit de forecast (die voor een deel gebaseerd is op de exploitatiecijfers van augustus 2015) dat de ondernemersformule een grote kans van slagen heeft.  

De opstart heeft reeds plaatsgevonden en is grotendeels met eigen vermogen vanuit RDM Management Beheer BV gefinancierd waardoor de solvabiliteit goed te noemen is.

Een belangrijk gegeven is dat het Fiskhúske sinds de opening druk bezocht wordt met een omzet hoger dan begroot. Er is verder geen vreemd vermogen aangetrokken. De omzet is opgebouwd uit de rechtstreekse verkoop van losse vis, drankjes en maaltijden aan consumenten met een marge die in lijn ligt met de inkoopcijfers van de visbranche en horeca. Hierbij is bewust gekozen voor de bovenkant qua kosten. De verkoop van vis zal ter hand genomen worden door de heer Wietse Visser die in loondienst werkt. Door de inzet van oproepkrachten hebben de personeelskosten verder een flexibel karakter.

Ondernemerschap

Maximaal toe te kennen waarde

Toegekende waarde

Kwalificatie

Ondernemer

4

3

 4=Goed

Onderneming

4

4

 3=Voldoende

Product

4

4

 2=Matig

Markt

4

4

 1=Onvoldoende

SWOT Analyse

4

4

 0=Slecht

Solvabiliteit

 

 

 

Voor verstrekking

200

200

 

Na verstrekking

150

150

 

Debt/Ebitda

 

 

 

Voor verstrekking

400

300

 

Na verstrekking

400

300

 

 

Solvabiliteit

De uitkomst van de solvabiliteit (50% na verstrekking) geeft een laag risico, immers de ondernemer is bereid gebleken voldoende vermogen in te brengen. Op basis van de forecast zal deze zich in 2017 op een niveau van ruim 80% bevinden..

Rentabiliteit

De rentabiliteit op het eigen vermogen laat een laag risicokwalificering zien.De begroting is gebaseerd op informatie van de ondernemer. Het ondernemingsplan, prognose, liquiditeit en balans geven een goede inschatting van de potentie. De gekozen locatie van het Fiskhúske is zeer goed. Het is gevestigd op een drukke wandel- en verkeersroute door Leeuwarden en een doorgaande vaarroute, vlakbij het historische hart van de stad. De marges zijn reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. Ook de bijkomende rentelasten van deze Moneybrothers financiering past binnen de marges van het verdienmodel.  

Liquiditeit

De cash flow positie is beoordeeld op basis van een in de forecast opgenomen liquiditeitsbegroting. De uitkomst geeft aan dat de cash flow positie ruim voldoende is om aan de verplichtingen te voldoen. Mede op basis van de gunstige Debt/Ebitda verhouding (1,82 ) is hier sprake van een laag risico. Door de geplande vernieuwing van de serre, de overkapping en uitbreiding van het terras is de continuïteit van de omzet realistisch. Aangezien met eigen vermogen reeds in geïnvesteerd, is het netto werkkapitaal positief. De liquiditeitsbegroting laat voldoende ruimte om aflossing te kunnen doen gerelateerd aan de gewenste financiering. 

 

Moneybrothers komt tot de conclusie dat het redelijk is om kwalificatie A te geven aan de investering. De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een laag risico voor investeerders, mede gezien het feit dat de exploitatie reeds ter hand is genomen. De kasstroom is positief, de marges goed en de personeelskosten beheersbaar.   

 

De exploitatie is ondergebracht in het Fiskhúske BV. RDM Management Beheer BV heeft voor € 100.000,- uit eigen vermogen geinvesteerd in de verbouwing, aanschaf keuken, inventaris en voorraden. De aflossing van de lening van RDM Management Beheer is achtergesteld aan de aflossing van de gevraagde lening aan de investeerders.

Datum
Type
Naam
Bedrag

23-12-2015
Investering
Anoniem
€ 500,00
30-12-2015
Investering
Anoniem
€ 500,00
19-01-2016
Investering
Anoniem
€ 3.000,00
02-02-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
10-02-2016
Investering
Anoniem
€ 10.000,00
18-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
25-02-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
25-02-2016
Investering
Anoniem
€ 22.500,00
26-02-2016
Investering
Cornelis Jan Groeneveld
€ 250,00
28-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
28-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
09-03-2016
Investering
Rolf Rolink
€ 250,00
16-03-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
19-03-2016
Investering
Anoniem
€ 1.500,00
21-03-2016
Investering
Anoniem
€ 3.500,00