Moneybrothers

Privacy beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Moneybrothers. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en uw privacy te respecteren. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruikersgegevens en doeleinden

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum en geslacht.

Door het invullen van deze gegevens op de website verleent u Moneybrothers toestemming voor de verzameling en verwerking ervan zoals in dit privacy beleid beschreven.

Daarnaast verzamelt en bewaart Moneybrothers kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van ondernemers die nodig zijn om projectaanvragen te beoordelen op kredietwaardigheid, evenals een eventuele BKR toetsing, een kopie identiteitsbewijs en uittreksels Kamer van Koophandel.

Moneybrothers heeft bovengenoemde persoons- en bedrijfsgegevens nodig voor het faciliteren in de totstandkoming van overeenkomsten van geldleningen tussen ondernemers en investeerders.

Derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij –specifiek voor ondernemers- deze nodig zijn om een financiële beoordeling te laten uitvoeren door een gespecialiseerde kredietbeoordelaar en wanneer bij publicatie van projectvoorstellen uw naam en foto geplaatst worden. Daarnaast is het mogelijk dat Moneybrothers op wettelijke gronden bepaalde gegevens aan derden moet verstrekken, maar wij zien er in dit geval op toe dat deze verstrekking alleen gebeurt op gerechtvaardigd verzoek.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten aan Moneybrothers verzendt, is het mogelijk dat wij deze communicatie bewaren. Daarnaast kan het zijn dat u zich bij registratie heeft aangemeld voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven of voor andere electronische berichten om op de hoogte te blijven van onze projecten en diensten. U kunt binnen uw moneybrothers account aangeven wanneer u niet langer nieuwsbrieven of andere berichten meer wenst te ontvangen. 

Cookies

De website van Moneybrothers maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om andere diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. U kunt uw webbrowser zo instellen dat alle of slechts bepaalde cookies geweigerd worden.

Raadplegen en aanpassen van uw persoonsgegevens

Elke gebruiker kan met zijn persoonlijke wachtwoord in zijn moneybrothers account bekijken welke gegevens zijn vastgelegd en deze eventueel zelf wijzigen of verwijderen. U kunt ook altijd schriftelijk contact opnemen met Moneybrothers om persoonlijke gegevens te laten wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging gegevens

Moneybrothers heeft persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers van Moneybrothers of die van een derde partij. Alleen medewerkers van Moneybrothers hebben toegang tot deze gegevens. Moneybrothers is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Moneybrothers. Daarnaast is Moneybrothers ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Disclaimer

Moneybrothers is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de gebruikers daarvan op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is afdoende.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Moneybrothers BV
Roemer Visscherstraat 41a
1054 EW  Amsterdam

info@moneybrothers.nl