Moneybrothers

Spreiden van investeringen

Er is al veel geschreven over het investeren in crowdfunding projecten. De rendementen lonken terwijl u bij de bank (zo goed als) geen stuiver meer verdient op uw spaargeld. Daarom is het zo interessant om eens naar anderen vormen van investeren te kijken.

Crowdfunding kan dan een interessante optie zijn, maar past dit wel bij u? Lees verder over het spreiden van uw investeringen bij crowdfunding projecten. 

Wij staan (gelukkig) niet alleen in ons standpunt dat het verstandig is om te spreiden. De crowdfunding wereld is nog jong en nog niet iedereen is goed bekend met de mogelijkheden en de risicos van het investeren in verschillende projecten. 

Laten we voorop stellen dat wij als crowdfund platform natuurlijk 100% achter ons product staan. Het biedt een mooi, nieuwe kans op goed rendement door te investeren in verschillende type leningen. Tevens helpt u ook nog eens het MKB die bij de banken regelmatig bot vangen. Dat is dan natuurlijk mooi mee genomen. 

Net als bij andere vormen van beleggen, is het belangrijk om te beseffen dat er ook aan crowdfunding risico's kleven, net als dat de beurskoers van een aandeel kan instorten of dat uw spaargeld door inflatie minder waard wordt. Bij crowdfunding heeft u het risico dat een lening niet terug betaald kan worden, bijvoorbeeld omdat de ondernemer niet meer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Wij doen uiteraard ons uiterste best om ieder project grondig door te lichten, met de ondernemer te praten en door een externe kredietbeoordelaar het project te laten beoordelen. 

Zelf dient u ook kritisch te zijn en onder andere voor voldoende spreiding binnen uw portefeuille te zorgen. Wij kunnen niet herhalen hoe belangrijk dat is!

Hier is een goed stuk te lezen wat er gebeurt met een kleine portefeuille waar niet goed gespreid is en er een default optreedt. 

Dit artikel geeft enkel aan wat er kan gebeuren als er al dan niet goed gespreid is en houdt geen advies in.