Moneybrothers

Lenen

BEHOEFTE AAN KAPITAAL?

Heeft u als ondernemer kapitaal nodig voor uw bedrijf of voor een nieuw produkt of dienst? Of kunt u bij de bank of een andere kredietinstelling onvoldoende of geen krediet krijgen? Dan is Crowdfunding via Moneybrothers voor u een oplossing! U kunt een projectaanvraag eenvoudig indienen via onze website of eerst contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

SNELLE WERKWIJZE

Onze werkwijze is snel en eenvoudig. Uw projectaanvraag wordt door een financieel deskundige beoordeeld op kredietwaardigheid, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of de lening past binnen de huidige omzetcijfers van uw bedrijf en de prognose. Is er voldoende afloscapaciteit? Als het project kan worden ingedeeld in een risicoklasse wordt het op onze website gepubliceerd. Als investeerders uw project ook zien zitten, kunnen zij een financiële bijdrage doen. Bij volledige funding ontvangt u de lening via de Stichting Derdengelden Moneybrothers en kunt u het plan uitvoeren. U betaalt vervolgens gedurende de looptijd maandelijks aan investeerders rente en aflossing van de lening terug.

KOSTEN
  • Gratis registratie op platform Moneybrothers
  • De kredietbeoordeling bedraagt € 395,- ex BTW