Moneybrothers

Kredietbeoordeling

TOETSING VAN PROJECTEN

De beoordeling bestaat uit de volgende stappen:

  • Na ontvangst van het project volgt een eerste controle door Moneybrothers volgens een vaste procedure.
  • Vervolgens wordt een bedrijfsbezoek gepland voor kennismaking en het complementeren van de aanvraag.
  • Daarna volgt een toetsing van de ondernemer en onderneming via de creditrating van Creditsafe. Creditsafe is wereldwijd de meest gebruikte provider van bedrijfskredietinformatie. De rating geeft een betrouwbare kredietwaardigheidscore aan en verschaft potentiële investeerders een goed beeld van de capaciteit van de ondernemer om rente en aflossing te betalen. De score in deze fase is bepalend of de aanvraag verder in behandeling wordt genomen.
  • Tenslotte wordt het project beoordeeld door een onafhankelijke kredietanalist aan de hand van jaarcijfers van twee voorafgaande jaren en bedrijfsplan met begroting. Het interpreteren en waarderen van kredietwaardigheid en bestaanszekerheid van de ondernemer vereist specialistische kennis. De beoordeling gebeurt op basis van een vast model van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens waarbij ook met additionele informatie wordt gewerkt als branchegegevens, grootte onderneming en ervaring ondernemer. Deze zogenaamde MB creditrating wordt vertaald in creditscores als solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Startende ondernemers worden beoordeeld op bedrijfsplan met begroting en prognose en eventuele zekerheden. 
ZEKERHEDEN

Afhankelijk van de kredietbeoordeling kan Moneybrothers in bepaalde gevallen vragen om zekerheden van de ondernemer, bijvoorbeeld in de vorm van een privéborgstelling.

RISICOKLASSE

De samenvoeging van kwantitatieve en kwalitatieve scores van bovengenoemde stappen bepaalt uiteindelijk of een project gekwalificeerd kan worden in onderstaande risicoklassificatie van AA tot en met C. Projecten met een score lager dan C worden door Moneybrothers als te risicovol gezien en niet gepubliceerd.