Moneybrothers

Investeren

EEN GOED RENDEMENT

Wilt u een beter rendement op spaargeld of uw vermogen bij de bank? En wilt u ondernemers financieel ondersteunen in aansprekende plannen voor de ontwikkeling van hun bedrijf, product of dienst in ruil voor maandelijkse aflossing en rente? Dan bent u bij Moneybrothers aan het juiste adres! Wij bieden verschillende crowdfunding projecten aan van ondernemers die op zoek zijn naar financiering en waarin u al vanaf € 250,- kunt investeren. 

ZEKERHEID

Crowdfunding is niet zonder risico omdat u investeert in ondernemers. Om het risico voor u te verkleinen beoordeelt een onafhankelijke financieel expert vooraf de projecten op kredietwaardigheid. Heeft bijvoorbeeld de ondernemer voldoende afloscapaciteit om de lening terug te betalen? Alleen kansrijke plannen worden door ons gepubliceerd en ingedeeld in risicoklassen, zodat u met de specifieke projectinformatie een keuze kunt maken in welk rendement, looptijd en zekerheid het beste bij u past. Wij adviseren u uw investeringen te spreiden over een aantal projecten en alleen een verantwoord deel van uw vermogen te investeren. Om zeker te zijn dat u zich bewust bent van de risico's die crowdfunding met zich meebrengt, is een investeerderstoets opgenomen die ingevuld dient te worden wanneer het totaal geinvesteerde bedrag bij Moneybrothers respectievelijk de grens van € 5000,- € 10.000,-, € 20.000,- en € 40.000 overschrijdt. Overigens adviseren wij u om niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding.

AANTREKKELIJKE RENTE

Door te investeren via Moneybrothers kunt u een hogere rente ontvangen dan de huidige bankrente op spaartegoeden. De hoogte van de rente is afhankelijk van de risicoklasse van een project en varieert tussen de 5,5% en 9,0% per jaar! Maandelijks ontvangt u via de Stichting Derdengelden Moneybrothers terugbetaling van uw investering in de vorm van rente en aflossing gedurende de afgesproken looptijd. Deze kan variëren van minimaal 6 tot maximaal 120 maanden. 

PORTEFEUILLE FEITEN LOPENDE PROJECTEN MONEYBROTHERS (update op 15/01/2018)

Onderstaande feiten worden maandelijks geupdated:

1. Aantal verstrekte leningen: 3 projecten

2. Totaal geinvesteerd bedrag: € 195,000,--

3. Aantal lopende leningen: 3 projecten

4. Aantal afgeboekte leningen (hiermee wordt bedoeld het aantal leningen dat naar verwachting niet wordt terugbetaald en dus als afboeking wordt gezien. Op deze leningen is een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen ): 0 projecten

5. Het openstaand saldo (hiermee wordt bedoeld het totaal geinvesteerd bedrag dat nog openstaat bij de leningnemers en dat nog moet worden afgelost): € 121.118,--

6. Betalingsachterstand 30-45 dagen(hiermee wordt bedoeld het aantal leningen waarbij de ondernemer niet op tijd d.w.z. tussen de 30 en 45 dagen achterstallig is met het betalen van rente en aflossing): 0 projecten

7. Betalingsachterstand 45-75 dagen: 0 projecten 

8. Betalingsachterstand 75-90 dagen: 0 projecten

9. De gemiddelde rente (hiermee wordt bedoeld de gemiddeld jaarlijkse rente die een ondernemer betaalt over het openstaande leningbedrag): 6%  

10. Het jaarlijks netto-rendement (hiermee wordt bedoeld het jaarlijkse rendement na aftrek kosten platform, rekening houdend met afboekingen): 5,99% 

11. Het bedrag aan uitbetaalde rente (hiermee wordt bedoeld het totaal bedrag aan uitbetaalde rente aan de investeerders sinds de start van het project waar ze in geinvesteerd hebben): € 16.015,--

Indien er betalingsachterstanden of een afboeking zou ontstaan, dan wordt specifiek het project en de bedragen die ermee gemoeid zijn, genoemd. 

Kijkt u onder onze werkwijze om te bepalenof crowdfunding bij u past