Moneybrothers

Wat is crowdfunding?

FUNDING OF FINANCIERING

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij ondernemers een beroep doen op de crowd (investeerders) om in een kredietbehoefte te voorzien. Het is een financieringswijze zonder tussenkomst van een bank. Aanvankelijk werd crowdfunding vooral ingezet in de artistieke sector om financiële middelen te creëren voor een kunstzinnige uiting. Beloning voor de investeerders was het eindproduct. Nu zien we meer een verschuiving van crowdfunding naar crowdlending waarbij de funding vooral wordt ingezet door bedrijven voor het verkrijgen van een lening.

Er zijn verschillende soorten crowdfunding, waarbij Moneybrothers zich richt op de volgende twee vormen:

  • donatie: de investeerder schenkt geld aan een bepaald doel zonder tegenprestatie
  • lening: de investeerder leent geld aan een ondernemer tegen een financiële tegenprestatie

Crowdfunding maakt een snelle groei in kapitaalverschaffing door. Inmiddels is in Nederland in 2015 twee keer zoveel geld opgehaald als in 2014: 128 miljoen euro volgens onderzoeksburo Douw&Koren. In de twee jaren ervoor was ook al sprake van een verdubbeling. Deze explosieve groei wordt vooral veroorzaakt door de toename van leningen binnen het MKB. Een plan realiseren alleen door crowdfunding of juist door het stapelen van financiering: de ontwikkelingen gaan in rap tempo en Moneybrothers levert hier graag een bijdrage aan!

VOORDELEN

Crowdfunding heeft voordelen voor zowel ondernemer als investeerder. Zo kan een ondernemer zijn plan realiseren tegen een zelfgekozen rentepercentage én looptijd en kan de investeerder een goed rendement ontvangen met een verantwoord risico uit verschillende investeringsprojecten.

Bijkomend voordeel is de band die ontstaat tussen partijen. Crowdfunding brengt publiciteit met zich mee en investeerders kunnen uitgroeien tot klanten en/of ambassadeurs. Bovendien krijgt kan de ondernemer een beter inzicht krijgen in zijn marktpotentieel.