Moneybrothers

Betaalwijzen

U kunt uw investering op de volgende manieren betalen:

  • na inschrijving op het project direct per iDeal
  • na inschrijving op het project door zelf het bedrag over te maken naar Stichting Derdengelden Moneybrothers IBAN: NL66ABNA0520848632

In de pré-fundingsfase kan uitsluitend direct per iDeal betaald worden.

Als een project nog niet is volgeschreven hoeft de investeerder de investering niet gelijk over te maken. Zodra echter de geldlening voor minimaal 75% is volgeschreven dient de betaling binnen 5 werkdagen door ons te zijn ontvangen. Bij investeringen op projecten waarbij al voor meer dan 75% is geïnvesteerd, kan uitsluitend per iDeal betaald worden.