Moneybrothers

AFM ontheffing

Via het platform Moneybrothers wordt bemiddeld in leningen (opvorderbare gelden in de zin van Wft). Het bemiddelen hierin is alleen toegestaan middels een vergunning of ontheffing van AFM. Voor de diensten van Moneybrothers heeft AFM op 26 juni 2015 een ontheffing afgegegeven onder nummer 19000035.

Voordat Moneybrothers deze ontheffing heeft ontvangen is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit van betrokken bestuurders en is de inzichtelijkheid van de organisatie getoetst. 

De AFM zal de ontwikkelingen van Moneybrothers volgen.